Volume 1Volume :1

Artists :Uma Mohan, Gayatri, Ramya, Roopa, Usha, Chitra, Gowri,Bhanu, Jaya, Saindhavi, Krupa, Kruti

The album contains:

01 Shanthi Mantram.mp3
02 Guru Mantram.mp3
03 Medha Suktham.mp3
04 Durga Suktham.mp3
05 Shree Suktham.mp3
06 Gayathri Ghanapatha.mp3
07 Purusha Suktham.mp3
08 Shiva Thandava Stotram.mp3
09 Mantra Pushpam.mp3


No comments:

Post a Comment